V případě reklamace zboží si stáhněte formulář pro uplatnění reklamace a přiložte ho, prosím, buď do balíčku ke zboží, nebo jako přílohu emailu. Děkuji.

Není samozřejmě žádný problém mi zavolat či napsat a domluvit se na podrobnostech. Vždy ráda pomůžu nebo poradím.


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsem s vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídám ani za běžné opotřebení věci.

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumím. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.